Training voor teams

Training voor teams

Trainingen voor werkgevers, leidinggevenden, HR managers

Velen met u vragen zich af hoe het re-integratieproces het beste kan worden aangepakt. Het is dan ook niet bijzonder dat hulp van een
specialist wordt gevraagd. Dit kunt u niet alleen. Om begrip te krijgen en begrepen te worden zijn verschillende aspecten van belang.
Marianne Wennink, van Werk & Houding wil u daarom graag begeleiden via een training voor teams.

  • U leren te begrijpen hoe het komt dat mensen (pijn)klachten voelen, terwijl er medisch niets aan de hand is.
  • Respectvol te communiceren vanuit begrip.
  • Passend leiderschap.
  • Om te leren gaan met de emotie.

 

Heeft u vragen omtrent de training voor teams? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

training voor teams