Beurs van Berlage – Amsterdam

  • Beurs van Berlage 1
  • Beurs van Berlage 2

Trainingsdag Team Beurs van Berlage

Begin september heb ik een trainingsdag verzorgd voor de Beurs van Berlage. De directie wil de samenwerking binnen het operationele en technische team verbeteren, om daarmee een verbeterslag te kunnen maken, beter samenwerken, de klant nog beter kunnen bedienen in technisch opzicht.

Eerst heb ik de medewerkers een MBTI-vragenlijst laten invullen. Daarna heb ik met 11 medewerkers een feedbackgesprek gevoerd. Wat een bijzonder waardevolle gesprekken waren dat!

In het prachtige Scheepvaartmuseum heb ik vervolgens voor het team een trainingsdag gehouden. In de bijeenkomst werden de voorkeuren die uit de MBTI-vragenlijst naar voren kwamen met elkaar gedeeld. Dit leidde tot herkenning, hilariteit en uiteindelijk veel begrip voor de verschillende mensen in het team. In het middagprogramma van de workshop gingen we aan de slag met een actueel vraagstuk. Door toepassing in de praktijk leerden de medewerkers hoe zij in het team effectief gebruik kunnen maken van de verschillende voorkeuren.

Beurs van Berlage

Enkele reacties van de deelnemers:

  • “Ik moet meer praten en vragen. Ik heb nu gezien dat dit erg belangrijk is. Wat ik denk, is nog niet gedaan. Anderen kunnen niet zien wat ik denk”. 
  • “Ik moet vooral mijzelf zijn. Dat is goed. Luisteren is niet altijd hetzelfde als gehoord worden en begrepen worden”. 
  • “Ik heb andere inzichten gekregen in hoe je met communicatie omgaat.” 
  • “Ik moet meer initiatief nemen en minder afwachten. En ik heb meer begrip gekregen voor mijn collega’s en meer inzicht in hun persoonlijkheid.” 
  • “Durf je kwetsbaar op te stellen en vraag!” 

 

Door iedereen meer inzicht te hebben gegeven in hoe zij zelf in elkaar zitten, beseffen zij ook beter dat anderen anders zijn. Dit heeft ertoe geleid dat mensen meer gaan communiceren en meer begrip hebben gekregen voor elkaar. Dit is een mooi inzicht om te gebruiken bij het maken van de gewenste verbeterslag.

De trainingsdag werd afgesloten met een gezellige borrel.

Beurs van Berlage 2

 

 

Recente cases