Duurzame inzetbaarheid in theaters en evenementenbranche

Maar hoe?

Er is veel veranderd binnen de theater- en evenementenbranche. 25 Jaar werken bij de zelfde baas komt niet of nauwelijks meer voor. Toch moeten wij langer doorwerken! Wat ga jij als werknemer doen als je niet langer bij
dezelfde baas kunt blijven werken? En hoe kun jij als werkgever of HR manager iets betekenen voor je werknemer. Flexibel inzetbaar blijven, dat is de toekomst. Trainer/coach in duurzame inzetbaarheid Marianne Wennink roept
iedereen op hier serieus aandacht aan te besteden.

Soms wordt doorwerken te zwaar. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Er verandert veel en in een razend snel tempo. In tijden van vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd, afnemende subsidies, flexibilisering van de arbeidsmarkt en snelle technologische ontwikkelingen komt de positie van vooral de oudere werknemer sneller onder druk te staan. Hij/zij, maar ook de jongere werknemer, zal zijn loopbaan zorgvuldiger moeten plannen.

Loopbaanontwikkeling

Er is zorgwekkend weinig aandacht voor loopbaanontwikkeling en weinig tot geen beleid op duurzame inzetbaarheid. Dat is wat ik tegenkom. In gesprek met oudere werknemers schrik ik van de antwoorden op vragen over hun loopbaanontwikkeling. Werknemers van boven de 50, die vaak fysieke en mentale problemen ervaren, blijken weinig nagedacht te hebben over hun werk en de toekomst. Maar ook jongere werknemers, die nog nergens last van hebben, denken niet na over een loopbaanplanning. Beide groepen geven aan dat er weinig budget is voor scholing, persoonlijke- of teamontwikkeling of loopbaanbegeleiding. Zelfs fysieke training vindt men vaak niet nodig, terwijl ik uit eigen ervaring weet dat trainingen, ook op fysiek gebied, altijd als bijzonder zinvol worden gezien.

Teamontwikkeling

Er is al veel onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid, onder andere door TNO, maar over de toekomstbestendigheid van de meeste beroepen is weinig bekend. Een bekend gegeven is wel: werknemers die zélf in staat zijn zich aan te passen, die hun kennis op peil houden en zichzelf blijven ontwikkelen, zijn degenen die in deze woelige tijden ‘overleven’. En misschien nog wel belangrijker: dat zijn degenen die plezier houden in hun werk en dus degenen die het ’t langst volhouden. Belangrijk voor werkgevers (HR managers) is te weten dat een flexibele werknemer een overlever is. En daar pluk je allemaal de vruchten van. Het is dan ook hoogst verwonderlijk dat daar nog steeds zo weinig aandacht voor is. Ik daag directies en HR managers uit: ga aan de slag! Zorg dat er budget komt voor scholing, loopbaanbegeleiding en persoonlijke-, alsmede teamontwikkeling. Het betaalt zich terug. Ik heb een methode ontwikkeld waarbij u op een leuke, maar vooral ook praktische manier kunt achterhalen waar u kunt beginnen met het implementeren van duurzame inzetbaarheid. Het maken van een goed stappenplan geeft u en de werknemer een beter toekomstperspectief. We kunnen immers nog lang niet zonder al die zeer gemotiveerde werknemers. Ervaring en kennis moeten behouden blijven. Dat is de taak waar de directies, HR-managers en medewerkers nu voor staan.